واحدهای اسید شویی

کارخانجات دارای واحد اسید‌شویی

کارخانه‌هایی که در زمینه‌های تولید پیچ و مهره، مشتقات اتصالات، تولید شمش روی تولید ورق و …، مشغول به کار و بهره‌برداری می‌باشند برای تکمیل فرآیند و تولید محصول خود دارای واحدهای اسید شویی یا واحدهای شستشوی اسیدی یا به عبارت دیگر قسمت اسیدشویی washing acid room می‌باشند. این کارخانجات در این واحدها از اسیدهای گوناگون از قبیل هیدروکلریک اسید، اسید سولفوریک، نیتریک اسید و سایر، جهت شستشو در فرآیند تولید خود استفاده می‌کنند. این شستسو با اسید باعث تولید بخارات اسیدی می گردد. بخارات اسیدی تولید شده به علت سبک بودن و داشتن ماهیت فیزیکی سریعا در واحد تولید پراکنده می‌شوند. در نتیجه هم برای کارکنان واحد بسیار مضر می‌باشند و هم بر اثر کارکرد تهویه از طریق ونت‌های خروجی کارخانه، این گونه آلایندگی‌های اسیدی (Acid pollutant)  به اتمسفر انتقال داده می‌شود که باعث آلودگی محیط زیست و اتمسفر جو توسط بخارات اسیدی (Acid Mist) می‌گردند.

حذف بخارات اسیدی از روی سطح و انتقال به وسیله داکت کشی به ورودی اسکرابر
حذف بخارات اسیدی از روی سطح و انتقال به وسیله داکت کشی به ورودی اسکرابر
حذف بخارات اسیدی از روی سطح و انتقال به وسیله داکت کشی به ورودی اسکرابر
حذف بخارات اسیدی از روی سطح و انتقال به وسیله داکت کشی به ورودی اسکرابر

خدمات شرکت ارکان گستر در زمینه جلوگیری از انتشار بخارات اسیدی در واحدهای اسید شویی

شرکت ارکان گستر رسام توسط کادری مجرب قادر به تشخیص آلایندگی‌های فرایندی بوده و توسط کارشناسان این مجموعه جهت جلوگیری از انتشارات بخارهای اسیدی و میست ذرات اسیدی، در خصوص هر آلایندگی اسیدی بهترین و بهینه‌ترین سیستم‌های حذف آلایندگی‌های اسیدی از قبیل سیستم‌های پیشرفته، فیلتر الکترو استاتیک (WESPونتوری اسکرابر (Venturi scrubber) و پک اسکرابر (Packed Scrubber) را جهت حفظ محیط زیست و حذف بخارات اسیدی، اسید کلرید‍ریک و اسید سولفوریک و خنثی کردن بخارهای اسیدی، اسید کلریدریک و اسید سولفوریک واحدهای شستشوی اسیدی ارائه می‌دهد.

کنترل آلایندگی واحدهای اسید شویی
کنترل آلایندگی واحدهای اسید شویی
اسکرابر مرطوب برای حذف و کنترل بخارات اسیدی در واحدهای اسید شویی
اسکرابر مرطوب برای حذف و کنترل بخارات اسیدی در واحدهای اسید شویی