روش های شیمیایی کنترل بو

روش های شیمیایی کنترل بو

روش های شیمیایی کنترل بو

منبع تولید بو می تواند از فرآیندهای مختلف مانند جریان های گازی و یا سیستم های تصفیه فاضلاب باشد. به منظور کنترل بو و حذف آن میتوان از روش های مختلفی استفاده کرد که هرکدام دارای مزایا و معایبی هستند و در بسیاری از موارد با توجه به نوع بو و غلظت آن روش های شیمیایی برای کنترل بو استفاده می شود. روش های فیزیکی حذف بو مانند جذب سطحی به وسیله کربن اکتیو و استفاده از روش های بیوفیلتراسیون می باشد و از روش های شیمیایی کنترل بو میتوان از سیستم ازن زنی  و اسکرابر گازی نام برد که تا حد زیادی باعث حذف بو می شود.

در موارد بسیار محدودی از روش های فیزیکی دیگری از قبیل اسپری مواد معطر به گازهای حاوی بوی  نامطبوع نیز استفاده شود. اما این روش معایبی مانند حذف موقت بو و اضافه شدن بوی مواد معطر به بوهای نامطبوع دارد. و در حالت کلی برای حجم های بالای ترکیبات بوی نامطبوع اسپری مواد معطر نتیجه مطلوبی برای حذف بو نخواهد داشت.

علت بوی بد منتشر شده وجود گازهای غیر آلی شامل هیدروژن سولفید و آمونیاک و یا ترکیبات آلی فرار هستند. که در خروجی بسیاری از صنایع تولید شده و باعث آزار کارکنان و ساکنان آن منطقه می شود. بنابراین با درنظرگرفتن روش های جدید حذف بو باید از انتشار این بوهای مزاحم در فضای محیط جلوگیری شود.

بیشتر بخوانید: کنترل بو نامطبوع H2S

کنترل بو با اسکرابر گازی

یکی از روش های کنترل بو استفاده از سیستم اسکرابر گازی مرطوب می باشد. اسکرابر گازی هم به صورت حذف فیزیکی و هم شیمیایی باعث کنترل بوهای نامطبوع خروجی از صنایع مختلف لبنی، غذایی و همچنین تصفیه خانه های فاضلاب می شود. فرایند جذب یک و یا چند ترکیب موجود در مخلوط گاز حاوی مولد بو در مایع اسکراب می تواند فیزیکی و شیمیایی باشد. جذب فیزیکی زمانی اتفاق می افتد که ترکیبات موجود در گاز به صورت محلول در حلال درآیند و جذب شیمیایی با واکنش بین ترکیبات موجود در گاز و حلال اتفاق می افتد. حلال انتخابی در فرآیند جذب فیزیکی باید دارای قابلیت انحلال بالا ، فشار بخار پایین، ویسکوزیته پایین و نسبتا ارزان باشد.

بیشتر بخوانید: زباله سوز

آب به عنوان متداول ترین حلال در سیستم های جذب گازی مورد استفاده قرار می گیرد. در فرایند جذب شیمیایی نیز معمولا محلول NaOH یاNaClO  برای جذب بخارات بو استفاده می شود. نرخ انتقال جرم بین مایع و گاز حاوی ترکیبات مولد بو به سطح تماس و زمان تماس دو فاز بستگی دارد، فاکتورهای دیگری نظیر حلالیت و درجه واکنش پذیری ترکیبات گاز در حلال ، باعث افزایش بازدهی جذب می شود.

بیشتر بخوانید: بگ فیلتر

روش های شیمیایی کنترل بو
روش های شیمیایی کنترل بو

حذف منابع مختلف بو به روش اسکرابر گازی

در اسکرابر مرطوب با عبور دادن جریان گازی مولد بو از درون یک بستر پکینگ و در تماس با یک مایع اسکراب که عمدتا آب و یا محلول هیدروکسید سدیم است، حذف و کنترل بو اتفاق می افتد. یکی از مزیت های استفاده از اسکرابر مرطوب برای حذف بو انعطاف پذیری بالای آن است. که با استفاده از مواد شیمیایی استفاده شده در محلول مایع اسکراب و ایجاد واکنش های شیمیایی باعث حذف هر نوع ترکیب مولد بو قابل استفاده است.

شایع ترین آلاینده مولد بو سولفید هیدروژن است. این ترکیب آلاینده بو را میتوان با استفاده از محلول هیپوکلریت سدیم به عنوان مایع اسکراب در سیستم اسکرابر مرطوب حذف نمود. ترکیبات آلی فرار مانند فنول ها ، فرمالدهید، کربکسیلیک اسید و الکل ها از دیگر عوامل تولید بو هستند. که با تغییر در نوع ترکیب محلول مایع اسکراب و واکنشی که مابین آن ترکیب و عنصر آلاینده بو اتفاق می افتد از جریان گازی حذف می شوند. و باعث کنترل بو و یا می توان گفت تصفیه بو می شود.

استفاده اصلی از تکنولوژی اسکرابر مرطوب برای حذف مواد شیمیایی غیرارگانیک مانند سولفید هیدروژن( ماده ی تولید کننده ی بو در تصفیه خانه های فاضلاب ) و آمونیاک ( ماده ی آلاینده در سایت های تفکیک و تصفیه ی زباله ) است.

از اسکرابر مرطوب به ویژه در تصفیه گازهای با غلظت بالای آلاینده بو و حجم بالای گاز مولد بو استفاده می شود.

بیشتر بخوانید: پکیج تزریق مواد شیمیایی

روش های شیمیایی کنترل بو
حذف منابع مختلف بو به روش اسکرابر گازی

کاربرد اسکرابر گازی برای حذف بو

از اسکرابر گازی برای حذف بو نامطبوع و جزو روش های شیمیایی کنترل بو در صنایع مختلف است و در مکان های زیر کاربرد دارد:

  • تصفیه خانه ها و یا پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی
  • کارخانه های صنایع غذایی و یا صنایع لبنی
  • کارخانه های چرم سازی
  • صنایع رنگرزی

بیشتر بخوانید: بلوئر هوا