سیستم های کنترل کننده آلاینده های هوا

سیستم های کنترل کننده آلاینده های هوا

سیستم های کنترل کننده آلاینده های هوا

کاربرد : تصفیه مواد زائد گازی و مایع زباله سوز

شرایط فرایند :

نرخ جریان گاز طراحی: ۲۵,۰۰۰ Nm3/h

فشار طراحی: bar(g) 0,1

دمای طراحی: ۸۰

راه حل فنی: اسکرابر+ فیلتر الکتروستاتیک مرطوب(wesp)

جنس پوسته: فایبر گلس

بسته بندی لوله: Alloy 22

میله ها: Alloy22

سیستم کنترل آلودگی هوا

کاربرد : حذف SO2 با کاهش محلول H2SO4

شرایط فرایند :

نرخ جریان طراحی:۲۰۰۰ Nm3/h

فشار طراحی : bar(g) 0,1

دمای طراحی: ۴۵۰

غلظت SO2 ورودی: ۱۰% V

راهکار فنی: سیستم فیلترینگ چند مرحله ای (مبدل حرارتی خنک کننده، برج جذب، حذف کننده غبار fiberwind)

مواد مورد استفاده: FRP, Alloy 22, Graphite, Teflon Coated Equipment