تامین خارجی ( خرید و فروش بین المللی – واردات محصولات )

شرکت ارکان گستر با بیش از 20 سال تجربه در تامین خارجی و به نمایندگی از شرکتهای معتبر محیط زیستی در اروپا و آسیا هموراه آمادگی خود را جهت واردات انواع محصولات ( تامین خارجی ) اعلام مینماید. روش شفاف شرکت ارکان گستر  در تامین خارج همواره به صورتی بوده تا رضایت کامل مشتریان فراهم گردد . لذا تمام اقدامات در کانال خرید و فروش از طریق مکانیزمها و ساز و کارهای بازرگانی در مراحلی مشخص به شرح زیر صورت میگیرد:

استعلام خرید خارج و حواله ارزی

 • استعلام خرید خارج با توجه به نیازمندیهای مشخص ارائه شده توسط مشتریان ( شرکتهای داخلی ) از طریق نمایندگی شرکت ارکان گستر در خارج از ایران در قالب Inquiry  برای محصول تعریف شده به تامین کنندگان خارجی مورد نظر کارفرما ( شرکتهای اروپایی و آسیایی) ارسال شده و اینوویس فروشنده (Invoice Performa)  شامل قیمت ، زمان تحویل ، نحوه پرداخت و چگونگی تحویل به صورت شفاف دریافت ( و به مشتری ارائه ) میگردد.
 • در صورت تامین نظر مشتری محترم پس از انعقاد قرارداد داخلی و در ازای تضامین معتبر ، معادل مبلغ ارزی قرارداد به صورت ریالی در یکی از بانکهای ایران بحساب شرکت ارکان گستر واریز  شده  و حواله ارزی آن از حساب ارزی معتبر در خارج کشور از طریق سوئیفت به تمام بانکهای دنیا قابل ارسال خواهد بود.

تشریفات گمرکی و ترخیص در گمرک مبدا

حمل محموله از طریق تمامی مسیرهای ترانزیت بر اساس اینکوترمز 2022 برای تمامی محصولات از طریق نماینده ( فورواردر) شرکت ارکان گستر و کشورهای منطقه به شرح زیر امکانپذیر خواهد بود : ترخیص از گمرک مبدا و تهیه و تنظیم تمام اسناد حمل (Shipping Documents) شامل :
 1. صدور مجوز صادرات کشورتامین کننده (Export License)
 2. سند بارنامه (Bill of Lading)
 3. شماره بیمه نامه (Insurance Policy Number)
 4. اینوویس فروشنده (Commercial Invoice)
 5. گواهی صادر شده از مبدا (Certificate of Origin)
 6. سیاهه بار (Freight Invoice)
 7. مشخصات محموله (Packing List )

صدور گواهی نامه های بازرسی و استاندارد

صدور تمام گواهی های بازرسی توسط نماینده مورد تایید مشتری (3rd Party Inspection) و یا شرکت بین المللی مورد تایید خریدار  بعنوان مثال IEI  و یا اخذ Factory Test Certificate به جای گواهی بازرسی.

تحویل گیری و حمل محموله

حمل و ترانزیت بسته به الویت و زمانبندی تحویل پروژه مشتری به صورت زمینی ، دریایی و هوایی انجام شده و تحویل آن به صورتهای زیر امکانپذیر میباشد:
 1. تحویل از تامین کننده در گمرک مبدا (FCA) :در صورت حمل زمینی یا حمل هوایی
 2. تحویل به مشتری در گمرک مقصد (CPT) : در صورت حمل زمینی یا هوایی
 3. تحویل از تامین کننده در گمرک مبدا (FOB) :در صورت حمل دریایی
 4. تحویل به مشتری در گمرک مقصد (CFR)  : در صورت حمل دریایی

تعریف مصرف کننده نهایی  (End User) در موارد خاص

ترخیص تمامی محموله ها از طریق گمرکات ایران و ارائه خدمات ( تشریفات گمرکی) به شرح زیر امکانپذیر میباشد :

 • ثبت سفارش محصول
 • براورد و استخراج تعرفه گمرگی حداقل از طریق اظهار نامه کارشناسی شده
 • اختصاص کارت بازرگانی تا خروج محموله از گمرک
 • انبارداری محموله
 • انجام آزمایش و استانداردهای مرتبط
 • خدمات مربوط به THC و EPL و بیمه محلی جهت جابجایی محصول تا محل مورد نظر کارفرما