پروژه های تعمیر و نگهداری

 شرکت ارکان گستر با 20 سال تجربه در زمینه تعمیر و نگهداری سیستمهای فرایندی در حوزه کنترل آلایندگی آمادگی خود را جهت اجرای پروژه های تعمیر و نگهداری به شرح زیر اعلام میدارد :

تعمیر و نگهداری مقرره / پیشگیرانه (Preventive Maintenance)

با توجه به بازدیدهای مقرره در دستورالعمل بهره برداری شرکت سازنده ، شرکت ارکان گستر با تجربه کافی در این حوزه به تمامی دستورالعملهای مقرره سیستمهای کنترل آلایندگی احاطه داشته وارائه دهنده  برنامه جامع و مانع(Full Maintenance Plan)  برای این نوع تعمیرات در حوزه های مختلف صنعت میباشد.

بازدیدهای مقرره استاندارد و مورد نیاز   همواره موجب کاهش هزینه های چرخه عمر در یک محصول LCC (Life Cycle Cost)  شده و تجویز دستورالعملهای مرتبط ( تخصصی)   همواره سبب  پیشگیری خسارتهای بزرگ و هزینه ساز در حوزه تعمیرات میگردد.

انجام بازدیدهای مقرره اصولی و تخصصی  که معمولا به صورت روزانه ، ماهانه ، فصلی و سالیانه در سیستمهای کنترل آلایندگی وجود دارند در بسیاری از موارد انجام نمیگیرند و یا به صورت اصولی پیاده سازی نمیشوند ، لذا شرکت ارکان گستر با توجه به تجربه های چندین  ساله در این حوزه  اقدام به تجمیع و یکپارچه سازی برنامه تعمیرات  IMP ( Integrated Maintenance Plan) در سیستمهای مختلف نموده تا اجرای کارتعمیراتی  را برای مشتریان و کارفرمایان محترم ساده تر نماید.

شرکت ارکان گستر مجری و ناظر پروژه های تعمیرات اساسی (Overhaul Maintenance)  و نیز مدرنیزاسیون در سیستمهای کنترل الایندگی بوده و با استفاده از برنامه ثبت دقیق اطلاعات در این تیپ تعمیرات گزارشهای مربوطه را در بهترین فرم به مشتریان / کارفرمایان ارائه میدهد.  

تعمیر و نگهداری اتفاقی / برنامه ریزی نشده  (Corrective Maintenance)

در مواردی که مجموعه ها / قطعات یک سیستم  خارج از برنامه مقرره دچار خرابی میشوند یک  سیستم تحلیل خرابی قابل اطمینان میبایست برای آنالیز این تیپ اتفاقات وجود داشته باشد. تجربه و ثبت خرابیهای متنوع در پروژه های مختلف شرکت ارکان گستر را قادر میسازد تا با رجوع به رفرنسهای قبلی ( در پروژه های مختلف ) به سرعت ریشه خرابی را شناسایی نموده و اقدام اصلاحی (Corrective Action)   مورد نیاز در این خصوص را انجام دهد.

بعد از اصلاحات انجام شده  جهت اثر بخشی اقدام مورد نظر ، برنامه مشخص مورد نیاز برای مونیتورینگ به مشتری / کارفرما ارائه شده تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری لازم برای آن کیس صورت گیرد. شرکت ارکان گستر با داشتن گزارشهای فراوان ثبت خرابی ،  کوتاه ترین زمان فاصله بین تعمیرات MTTR* را در یک سیستم ثبت نموده و سبب کاهش زمان خرابی MTBF* در انواع سیستمهای کنترل آلایندگی شده است.

بالا رفتن دو شاخص و معیار مهم قابلیت دسترسی (Availability)  و قابلیت اطمینان (Reliability)   همواره تمام تلاش شرکت ارکان گستر جهت تامین نظر مشتریان / کارفرمایان در صنایع مختلف بوده است.

MTTR = Mean Time to Repair

MTBF = Mean Time Between Failure