پروژه های تعمیر و نگهداری

شرکت ارکان گستر با 20 سال تجربه در زمینه تعمیر و نگهداری سیستمهای فرایندی در حوزه کنترل آلایندگی آمادگی خود را جهت اجرای پروژه های تعمیر و نگهداری به شرح زیر اعلام میدارد :

تعمیر و نگهداری مقرره / پیشگیرانه (Preventive Maintenance)

بازدیدهای مقرره استاندارد و مورد نیاز   همواره موجب کاهش هزینه های چرخه عمر در یک محصول LCC (Life Cycle Cost)  شده و تجویز دستورالعملهای مرتبط ( تخصصی)   همواره سبب  پیشگیری خسارتهای بزرگ و هزینه ساز در حوزه تعمیرات میگردد.

انجام بازدیدهای مقرره اصولی و تخصصی  که معمولا به صورت روزانه ، ماهانه ، فصلی و سالیانه در سیستمهای کنترل آلایندگی وجود دارند در بسیاری از موارد انجام نمیگیرند و یا به صورت اصولی پیاده سازی نمیشوند ، لذا شرکت ارکان گستر با توجه به تجربه های چندین  ساله در این حوزه  اقدام به تجمیع و یکپارچه سازی برنامه تعمیرات  IMP ( Integrated Maintenance Plan) در سیستمهای مختلف نموده تا اجرای کارتعمیراتی  را برای مشتریان و کارفرمایان محترم ساده تر نماید.

شرکت ارکان گستر مجری و ناظر پروژه های تعمیرات اساسی (Overhaul Maintenance)  و نیز مدرنیزاسیون در سیستمهای کنترل الایندگی بوده و با استفاده از برنامه ثبت دقیق اطلاعات در این تیپ تعمیرات گزارشهای مربوطه را در بهترین فرم به مشتریان / کارفرمایان ارائه میدهد.  

تعمیر و نگهداری اتفاقی / برنامه ریزی نشده  (Corrective Maintenance)

بعد از اصلاحات انجام شده  جهت اثر بخشی اقدام مورد نظر ، برنامه مشخص مورد نیاز برای مونیتورینگ به مشتری / کارفرما ارائه شده تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری لازم برای آن کیس صورت گیرد. شرکت ارکان گستر با داشتن گزارشهای فراوان ثبت خرابی ،  کوتاه ترین زمان فاصله بین تعمیرات MTTR* را در یک سیستم ثبت نموده و سبب کاهش زمان خرابی MTBF* در انواع سیستمهای کنترل آلایندگی شده است.

MTTR = Mean Time to Repair

MTBF = Mean Time Between Failure