مشاوره و ارائه خدمات مهندسی

شرکت ارکان گستر مفتخر است که با 20 سال تجربه در حوزه طراحی ، تامین و ساخت سیستمهای کنترل آلایندگی در حوزه هوا و آب ، هم اکنون پیش رو  انتقال دانش فنی در حوزه فعالیتهای خود  نیز میباشد . لذا ارائه خدمات مهندسی و نیز مشاوره های کاربردی جهت حل مشکل و نیز راه حلهای تخصصی و طراحیهای متنوع  با توجه به نیازمندیهای گوناگون مشتریان مامویت اصلی شرکت ارکان گستر میباشد .

طراحی مفهومی (Concept Design)

متخصصین شرکت ارکان گستر به نمایندگی از شرکتهای AWS و EXPANSION ایتالیا و نیز گذراندن دوره های تخصصی هم اکنون قادر به طراحی سیستمهای کنترل آلایندگی هوا با توجه به ظرفیتها و نیازمندیهای مشتریان در همه حوزه های صنعتی میباشند .

لذا در مرحله نخست با توجه به اطلاعات دریافتی از طریق پرسشنامه های تخصصی و نیز بازدید تخصصی از محل سایت مشتری  ، طراحی مفهومی سیستم مورد نظربا توجه به ظرفیتهای پروژه به  صورت عددی و در نرم افزارهای محاسباتی استاندارد انجام می گیرد. و بدنبال ان جانمایی سیستم مورد نظر نیز طراحی  میگردد (Layout Design) .

طراحی  پایه (Basic Design)

پس از انجام محاسبات مهندسی پایه برای رسیدن به جواب مطلوب ، نتایج بدست آمده شبیه سازی می شود. و متناسب با آن مجموعه ها و تجهیزات مورد نظر برای پروژه انتخاب میگردند (Selection Design ) . این مجموعه ها به صورت شماتیک و نقشه P&ID و نیز ملاحظات مشتری تایید نهایی میگردد(Integration Design )  .

طراحی تفصیلی (Detail Design)

پس از تایید P&ID در مرحله طراحی تفصیلی  نقشه های ساخت استخراج می شود. و تجهیزات مورد نیاز استاندارد نیزبا توجه به محاسبات انجام شده از سازندگان معتبر تامین خواهد شد. و بدنبال آن با توجه به جانمایی انجام شده در طراحی مفهومی تجهیزات مورد نظردر محل سایت مشتری نصب و راه اندازی خواهند شد.

مهندسی تغییرات ( Change Request)

در مواردیکه  به علت افزایش ظرفیت و یا بازبینی برنامه های تولید ، نیاز به تغییراتی در سیستمهای موجود ضروری به نظر برسد.  پس  از بازدید تخصصی ونیز ارائه درخواست تغییرات توسط مشتری ، تمامی ورودیها مجددا محاسبه شده  و شبیه سازی عملکرد سیستم  بر اساس تغییرات انجام خواهد شد . نتیجه این مهندسی منجر به تصمیم گیری مشتری برای انجام تغییرات و یا حتی تامین یک سیستم جدید و نو خواهد شد.

مهندسی تعمیرات (Maintenance Engineering)

شرکت ارکان گستر ارائه دهنده و مجری دستورالعملهای تعمیراتی  استاندارد به مشتریانی است که اقدام به برون سپاری سرویسهای مقرره سیستمهای موجود خودشان میکنند. مزیت این بخش نوسازی و نیز افزایش راندمان سیستم های کار کرده مخصوصا برای محصولات برند با سازندگان معتبر میباشند.