خنک کننده اسید

خنک کنندهای اسید

خنک کننده اسید (acid cooler)

خنک کننده های اسید به منظور انتقال گرما از بخارات اسیدی به مدیاهای خنک کننده استفاده می شوند. خنک کننده مطابق با هر فرایند طراحی، ساخت یا بهینه سازی می شوند تا طراحی و ساخت تجهیزات مطابق با معیارهای طراحی و نیاز مشتری صورت پذیرد. تولید خنک کننده های اسید علاوه بر مواد معمول با مواد خاص مطابق با درخواست مشتری نیز انجام می گردد.

کاربردهای مختلف خنک کننده های اسید:

 • اسید تغلیظ شده با آب برج های خنک کننده
 • اولئوم و کلروسولفونیک اسید
 • پیش گرمایش آب تغذیه کننده دیگ بخار (BFW)
 • خنک کنندگی آب دریا و غلظت های بالای کلراید

مزایای خنک کننده های اسید که شرکت ارکان گستر می تواند تأمین کند:

پوسته آلیاژی خنک کننده های اسید

عدم نیاز به نگهداری تمام وقت

 • این نوع از خنک کننده ها احتیاج به هیچ گونه نگهداری ندارند.
 • نیازی به تعویض قطعات الکتریکی یا واشرهای با قیمت بالا نیست.
 • انجام بازدید به صورت دوره ای با حذف کردن پوشش انتهایی خنک کننده و بررسی حوضه جهت جلوگیری از سوزش حوضه.

بیشتر بخوانید: واحد‌های اسید سولفوریک

نصب عمودی خنک کننده و کاهش میزان لوله کشی ها

 • نصب عمودی خنک کننده باعث کاهش میزان لوله کشی های مورد نیاز و میزان فضای مورد نیاز می گردد و درنتیجه میزان هزینه های عملیاتی در حین اجرا پروژه کاهش می یابد.
 • نصب عمودی باعث می گردد افت فشار کل به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
 • در مصرف انرژی نیز صرفه جویی می گردد

کاهش میزان نشت

 • در جریان مایع فقط دو اتصال وجود دارد. ورودی و خروجی سیستم که کم بودن اتصالات باعث کاهش میزان نشت می شود.
 • کلیه مراحل ساخت با جوش انجام می شود و نیازی به واشرها و اتصالات مکانیکی نمی باشد.
 • در این نوع از خنک کننده ها هیچگونه نشت اسیدی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: بگ فیلتر

افزایش طول عمر

 • خنک کننده دارای میزان خوردگی پایینی هستند.
 • در شرایط با سرعت و حرارت بالاتر نسبت به شرایط طراحی نیز به دلیل وجود پوشش آندی خنک کننده، خوردگی با سرعت کمتری اتفاق می افتد.
 • مواد به کار رفته در خنک کننده دارای خاصیت ضد خوردگی می باشند و احتیاجی به استفاده از نیرو و تجهیزات الکتریکی جهت جلوگیری از خوردگی نمی باشد . به همین دلیل امکان آسیب به خنک کننده در اثر شکست واحدهای الکتریکی وجود ندارد.

استفاده از مواد با ساختار پیشرفته

 • به کارگیری مواد خاص و پیشرفته در ساخت به منظور کاهش خوردگی خنک کننده در مجاورت اسید و دمای بالا.

بهینه سازی خنک کننده در مقابل انرژی گرمایی

 • در مقابل انرژی گرمایی بالا و خوردگی نسبت به خنک کننده های محافظت شده الکتریکی، مقاومت بیشتری دارند.

بهینه سازی انرژی گرمایی

 • امکان استحصال مجدد انرژی گرمایید به کار رفته در جریان اسید وجود دارد.