خدمات

نازل‌های پودر کننده (اتمیزه کردن) سیستم حذف ذرات روغن در گردش حذف کننده ذرات و بخارات مایع (Fiber wind candles)
[iheu_ultimate_oxi id=”12″] [iheu_ultimate_oxi id=”13″] [iheu_ultimate_oxi id=”15″]
صنایع اسید سولفوریک    
[iheu_ultimate_oxi id=”14″]