اسکرابر تر (wet scrubber)

اسکرابر تر (wet scrubber)

اسکرابر تر (wet scrubber) برای حذف ذرات وبخارات  آسیب رسان اعم از بخارات اسید، مواد شیمیایی سمی و دارویی، قبل خروجی اگزاست فن قرار میگرد، اسکرابر تر با توجه به استاندارد حجمی از  طراحی و شامل موارد زیر می باشد :

  • بدنه برج اسکرابر تر
  • سیستم توزیع جریان ماده خنثی کننده
  • بستر مناسب جهت حذف بخارات اسیدی و شیمیایی
  • دمیستر پد ( قطره گیر )

بدنه اسکرابر تر :

بنا به درخواست مشتری بدنه برج اسکرابر تر (Wet Scrbber) از جنس پلی اتیلنی کاروگیت، استنلس استیل و کربن استیل با روکش ضد اسید ساخته می شود.

در صورت ساخت بدنه برج اسکرابر مرطوب از هر نوع متریال ذکر شده، کیفیت از لحاظ ضد خورندگی تضمین می شود.

اسکرابر تر (wet scrubber)
اسکرابر تر (wet scrubber)

سیستم توزیع جریان ماده خنثی

برای تثبیت PH و حذف بخارات اسیدی و شیمیایی در اسکرابر تر، بسته به  حجم مورد نیاز طراحی، نازل های پاشش با زاویه و قرارگیری مناسب در بالای بستر اسکرابر تر جهت پاشش مایع خنثی کننده نصب و با پاشش مایع بر روی بستر مواد مورد نیاز جهت حذف بخارات اسیدی و شیمیایی تامین می شود.

سیستم توزیع جریان ماده خنثی
سیستم توزیع جریان ماده خنثی

بستر اسکرابر تر :

یکی از تفاوت های  اسکرابر تر با اسکرابرهای مه پاش و اسکرابر ونتوری وجود بستر مناسب جهت حذف بخارات اسیدی است. و در پایین نازل های پاشش به حجم طراحی شده پکینگ های سرامیکی و لاملا این بستر ایجاد می شود.

اسکرابر تر (wet scrubber)
اسکرابر تر (wet scrubber)

دمیستر پد (قطره گیر) :

طی فرایند خنثی سازی اسکرابر تر پس از عبور گاز از بستر وخنثی سازی مقداری امولسیون آب اسید تشکیل می شود. و از خروجی اسکرابر تر به محیط زیست انتشار پیدا می کنند. یکی از تجهیزات کلیدی و موثر حذف 100 درصدی امولسیون های اسیدی تشکیل شده تا اندازه 3/0 میکرون دمیستر پد می باشد. که در بالای نازل های پاشش نزدیک به خروجی اسکرابر تر نصب می گردد.

دمیستر پد (قطره گیر)
دمیستر پد (قطره گیر)