Air Stripping (عریان‍ساز یا زدایش ترکیبات فرار از آب‌های آلوده)

فرآیند فیزیكی انتقال تركیبات فرار از آب به هوا وا جذب یا عریان‍سازی نامیده می‍شود. عریانساز یا زدایش به وسیله تزریق بخار یا هوا به آب یا پساب از طریق سیستم برج‍های پاشش (Spray Tower) یا برج‍های پر شده (Packed Bed Scrubber) انجام می‍شود. فرآیند عریان‍ساز یا  Air Stripping گازهای آروماتیک برای حذف برخی تركیبات آلی فرار مانند اتانول، متان، بنزن و هگزان از جریان مایع به كار برده می‍شودکه می تواند آلایندگی های موجود در آب های زیرزمینی، آب های سطحی و پساب ها باشد که این آلاینده های وارد شده به آب حاصل فعالیت های صنعتی و کشاورزی می باشد.  همچنین از آلاینده‍های رایجی كه در فاضلاب پالایشگاه‍ها یافت شده و به عریان‍سازی گازی سازگار است آمونیاك و دی اکسید کربن می‍باشد.

در فرآیند زدایش آب آلوده از قسمت فوقانی برج وارد شده و بخار یا گاز عریان‍ساز از پایین برج تزریق می‍شود. عمل جداسازی عموما بایستی در دمای بالا انجام گردد. طراحی برج‍های عریان‍ساز نیازمند نیروی متخصص فنی و مجرب می‍باشد. شرکت مهندسی آرکا گستر رسام با تکیه بر توانمندی کادر مهندسی و بهره‍گیری از دانش روز دنیا قادر بر طراحی برج و یا تامین اینترنال‍های برج‍های عریان‍ساز می‍باشد. Ammonia stripping tower و Carbon dioxide stripping tower  از نمونه برج‍های Air Stripping می‍باشند.

قسمت های مختلف برج استریپر (عریانساز)
قسمت های مختلف برج استریپر (عریان ساز)

قسمت های مختلف برج استریپر (عریان ساز)

مزایا برج عریانساز حذف گازهای آروماتیک

عریان ساز و زدایش گازی یک فرآیند حیاتی برای فرایندهای پتروشیمی محسوب می شود به این علت که باعث کاهش شدید آلاینده ها می شود. انجام عملیات صنعتی نیاز به اقدامات جدی برای جلوگیری از ورود ترکیبات آلی فرار (VOCs) به هوا و آب است. عریان ساز گازی یک روش موثر برای رسیدن به اهداف پایداری و حفاظت محیط زیست است. بنابراین سیستم استریپر(عریان ساز) گازی یک فرآیند موثر برای حذف بالای ترکیبات آلی فرار از آب و یا فاضلاب محسوب می شود.

در زیر تصاویری از عملکرد سیستم Air Stripping نمایش داده شده است.

شماتیک برج استریپر(Air stripping) عریانساز
شماتیک برج استریپر(Air stripping)

روش عملکرد برج استریپر(عریانساز) حذف گازهای آروماتیک

مایع حاوی گازهای فرار و آلاینده ها از بالای برج استریپر وارد شده و از طریق نازل های تعبیه شده داخل برج به سمت پایین جریان می یابد. جریان بخار از پایین برج عریان ساز وارد شده و در تماس با مایع آلوده قرار می گیرد. زمانی که جریان بخار در تماس با مایع قرار می گیرد، گازهای آروماتیک فرار موجود در آب با نقطه جوش پایین در تماس با جریان بخار توسط آن جذب می شوند.گازهای فرار با نقطه جوش بالاتر در جریان بخار جذب نمیشوند اما اگر حلالیت پایین تری در آب داشته باشند در جریان بخار جذب شده و از آب جدا می شوند.

جریان بخار حاوی ترکیبات جذب شده از بالای برج خارج شده و در مرحله بعدی کندانس و تصفیه می شود. درحالیکه در بعضی از موارد اگر حاوی آلاینده های خطرناک نباشد به طور مستقیم وارد اتمسفر می شود.

برج Stripping(عریانساز ) برای حذف گاز آمونیاک

فضلاب شهری  و صنعتی در بیشتر مواقع حاوی غلظت بالایی از آمونیاک می باشد آمونیاک به وسیله تکنولوژی Air Stripping و با استفاده از متد دو مرحله ای عریان سازی(Stripping) و جذب(Absorption) ازجریان فاضلاب حذف می شود. در مرحله اول،آمونیاک از آب به وسیله برج استریپر حذف می شود. برج Stripping یا عریان ساز حذف گاز آمونیاک بسیار شبیه به برج های اسکرابری که برای حذف آلاینده های گازی صنعتی استفاده می شود، می باشد. برج استریپر آمونیاک (NH3) بسیار شبیه به پکینگ اسکرابر ها است. آب حاوی آمونیاک که پیش گرم شده است از بالا وارد برج عریان ساز می شود و در تماس با جریان گازی که از پایین وارد برج می شود قرار گرفته، آمونیاک از آب حذف می شود. آب تصفیه شده در پایین برج جمع آوری می شود. گاز حاوی و مملو از آمونیاک از بالای برج عریان ساز خارج شده و در برج جذب تصفیه می شود.

برج جذب برای حذف آمونیاک از گاز

در برج جذب(Absorber) گاز حاوی آمونیاک به وسیله یک اسید جاذب آمونیاک تصفیه می شود. سیستم Absorber نیز مانند اسکرابر های گازی است به نحوی که گاز حاوی آمونیاک از پایین برج وارد شده و مایع اسکراب که حاوی اسید می باشد از بلای اسکرابر روی این گاز پاشش شده و باعث حذف آمونیاک از جریان گازی می شود. وجود پکینگ مدیا در هر دو برج عریان ساز و برج جذب باعث افزایش سطح تماس مایع و گاز شده و در نتیجه بازدهی بالایی به همراه دارد.