اسکرابر گاز (WET Scrubber)

اسکرابر گاز (WET Scrubber)

در صنعت و فرایند های صنعتی جهت تولید هر ناخالصی آلایندگی های زیست محیطی آب هوا خاک توسط خود سیستم فرایند تولید و به اکو سیستم تخلیه می گردد. در مبحث آلایندگی هوا،  ریز ذرات و گاز های زائد تولید شده در فرایند های صنعتی را می توان با سیستم های بهینه و راندمان بالا خنثی و حذف کرد.  اسکرابر گاز (WET Scrubber) سیستمی بهینه، اقتصادی با راندمان 9/99 % از پر کاربرد ترین پکیج کنترل آلایندگی هوا می باشند. و همچنین جهت خنثی و حذف گازهای آلاینده خروجی دودکش های صنایع مختلف، سیستم اسکرابر گاز به سه دسته زیر تقسیم می شوند

اسکرابر گازی انرژی پایین

اسکرابر گاز با انرژی پایین طی فرایند  برای حذف بخارات روغن، ریز ذرات پارافین، ریز ذرات سندبلاست، ریز ذرات فلزات سنگین استفاده می شود. و همچنین افت فشار اسکرابر گاز مه پاش (انرژی پایین) حداکثر 5 اینچ ستون آب می باشد.

تجهیزات این سیستم (اسکرابر گاز مه پاش) شامل بدنه برچ و تانک ذخیره  اسکرابر گاز (WET Scrubber)،  نازل های اسکرابر مه پاش، پمپ سیرکلاتور جهت گردش مایع اسکراب گازی می باشد.

اسکرابر گازی انرژی متوسط

اسکرابر گاز با انرژی متوسط طی فرایند برای حذف بخارات اسیدی، ریز ذرات مواد شیمیایی، ریز ذرات فلزات سنگین استفاده می شود. و همچنین افت فشار پکینگ اسکرابر (انرژی متوسط) بین 5 تا 10 اینچ ستون آب می باشد.

تجهیزات این سیستم (پکینگ اسکرابر گاز) شامل بدنه برچ و تانک ذخیره  اسکرابر ،  نازل های پکینگ اسکرابر گاز ، پمپ سیرکلاتور جهت گردش مایع اسکراب گازی، پکینگ مدیا جهت بستر سازی و ایجاد شرایط خنثی سازی گاز  می باشد. و در مواردی برای افزایش کیفیت راندمان و محافظت فن مکنده پکینگ اسکرابر از دمیستر پد و قطره گیر بالای اسکرابر استفاده می شود.

اسکرابر گاز (WET Scrubber)
اسکرابر گاز (WET Scrubber)

اسکرابر گازی انرژی بالا

این نوع از اسکرابر گاز (WET Scrubber) را ونتوری اسکرابر می گویند. که از انرژی گرمایی و حجمی گاز ورودی برای اتمایزه کرد مایع اسکراب استفاده می شود.

روش حذف در ونتوری اسکرابر به این صورت است. که با ورود جریان گاز از یک گلوگاه باریک سرعت جریان را افزایش داده و توسط شارش اتمایزه مایع اسکرابر گاز برخورد با سرعت زیاد انجام می شود. و  ریز ذرات شیمیایی اسیدی تشکیل امولسیون می دهند. و به در تانک ذخیره اسکرابر گاز جمع آوری می شود  

با توجه به توضیحات، اسکرابر های در مجموع برای رقیق سازی، حذف ریز ذرات، خنثی سازی اسید و مواد شیمیایی زیر استفاده می شود.

  • حذف هیدروکلریک اسید، سولفوریک اسید، فریک اسید و …..
  • حذف ریز ذرات پارافین
  • حذف ریز ذرات روغن
  • حذف گاز های ایجاد شده حاصل از زباله سوزی در کوره های القایی و سنتی
  • حذف ریز ذرات مواد شیمیایی و سمی

طراحی اسکرابر گاز (WET Scrubber)

هر سیستم آلاینده هوا نیازمند به یک دستگاه اسکرابر گاز می باشد. اسکرابر های گاز به صورت کلی باعث حذف گازها و ذرات آلاینده خروجی از اگزاست کارخانه ها و صنایع قبل از ورود به اتمسفر می شوند که به صورت مشخص به منظور حذف یک و یا چند نوع از آلاینده ها بر اساس نیاز و درخواست مشتری طراحی می شوند. در بیشتر موارد این آلایندگی ها شامل بخارات آمونیاک، گاز کلر و ترکیبات سولفور هستند. عملکرد اسکرابر های گاز با بازدهی بالا از طریق حل کردن و یا جذب کردن آلایندگی ها می باشد. طراحی اسکرابر های گاز براساس نوع فرآیند و نوع ذرات آلاینده ومتناسب با درخواست مشتری انجام می شود.

در طراحی یک اسکرابر گاز به صورت کلی موارد  زیر قابل نوجه است:

  • نوع آلاینده
  • بازدهی حذف آلایندگی
  • شرایط فرایند( نرج جریان گاز(دبی)، دما، غلظت آلاینده)

در نظر گرفتن زمان مناسب و کافی برای تماس و واکنش بین گاز و مایع اسکراب باعث افزایش بازدهی و تاثیرپذیری سیستم اسکرابر گاز می شود. سیستم های اسکرابر به طور کلی شامل فن، پمپ سیرکوله ، قطره گیر(دمیسترپد)، تجهیزات ابزاردقیق و کنترل اتوماتیک و کانال اگزوز هستند . اسکرابر های گاز بستر پکینگ(Packed Bed Gas Scrubber) شامل رندوم پکینگ به منظور کمک به افزایش تماس بین مایع و گاز هستند. گاز آلاینده  خروجی از اگزاست وارد اسکرابر شده، در تماس با مایع اسکرابر ذرات آلاینده به دام افتاده، مایع اسکراب تصفیه شده و دوباره مورد استفاده قرار می گیرد و یا از سیستم تخلیه می گردد.

اسکرابر های شرکت ارکان گستر منحصرا با توجه به شرایط عملکرد پروسس مجموعه شما طراحی و اجرا می گردند. لطفا جهت مشاوره تخصصی و توضیح فرایند خود با کارشناسان ما در ارتباط باشید.