آرشیو برچسب های: نکات مهم در استفاده از پکیج تزریق کلر

پکیج تزریق کلر

ن.پکیج تزریق کلر یکی از بهترین روش ها برای تصفیه آب های شهری ، صنعتی و در حوضه های مختلف فرایندی مورد استفاده قرار می گیرد. پکیج های تزریق کلر در حوضه های مختلف اعم از استخرهای شنا، صنعت محیط زیست با هدف حذف میکرو ارگانیزم ها و باکتری ها در آب و پساب به […]