آرشیو دسته بندی: دمیستر

کاربرد دمیسترپد

دمیسترپد دمیستر پد یا وایر مش تجهیزی است که به منظور جداسازی قطرات بسیار ریز و میکرونی مایع از جریان گاز کاربرد دارد. و در برج های جذب ، اسکرابر ها و سپریتور ها در بسیاری از واحدهای پتروشیمی، نفت ،گاز و سایر کارخانه‍ ها همچون صنایع غذایی استفاده می شود. کاربرد دمیسترپد یا رطوبت […]