Category Archives: اسکرابر صنعتي

اسکرابر تر (wet scrubber)

اسکرابر تر (wet scrubber) اسکرابر تر (wet scrubber) برای حذف ذرات وبخارات  آسیب رسان اعم از بخارات اسید، مواد شیمیایی سمی و دارویی، قبل خروجی اگزاست فن قرار میگرد، اسکرابر تر با توجه به استاندارد حجمی از  طراحی و شامل موارد زیر می باشد : بدنه برج اسکرابر تر سیستم توزیع جریان ماده خنثی کننده […]

اسکرابر هوا

اسکرابر هوا

اسکرابر هوا چیست؟ اسکرابر هوا یک سیستم فیلتراسیون است. که به منظور حذف ذرات، گازها و مواد شیمیایی از هوا طراحی شده است. عملکرد اسکرابر هوای آلوده  با مکش هوای اگزاست. که خروجی صنایع و عبور آن از میان بستر فیلتر باعث حذف آلاینده‌ها و تصفیه هوا می‌شود. اندازه و ظرفیت اسکرابرهای هوا براساس شدت […]

اسکرابر مرطوب و اسکرابر ونتوری

اسکرابر مرطوب و ونتوری

وت اسکرابر Packed Wet Scrubber غبارگیرهایی که از مایعات برای به دام انداختن آلودگی استفاده می کنند و به عنوان وت اسکرابر (غبارگیر تر) شناخته می شوند. در این سیستم ها مایع پاکسازی یا تصفیه کننده (معمولا آب) با جریان هوای شامل ذرات گردغبار (آلاینده) برخورد می کند. هرچه میزان تماس گاز و مایع بیشتر […]