نازل‌های پاششی (اتمایزر نازل)

نازل‌های پاششی یا اتمایزر نازل‌ها مخلوط دو فازی آب و هوا را در داخل محفظه اختلاط داخل نازل ایجاد می‌کند. در نتیجه آن آب به قطرات ریز و اسپری مانند تبدیل می‌شود.

این نازل‌ها به صورت مخروطی شکل است که باعث تسریع پاشش و تبدیل آب به قطرات ریز(اتمیزه کردن) می‌شود.

استفاده از اتمایزر نازل‌ها  با هدف پاشش آب بر روی سطوح پکینگ مدیا برج‌های فرایندی و افزایش سطح تماس گاز و مایع می‌باشد.

آب ورودی به برج‌های فرایندی وارد تعدادی از نازل‌های پاششی شده و بر روی سطوح پکینگ پاشیده می‌شود. نازل اتمیزه کننده با افزایش سرعت در جریان خروجی آب از خود باعث می‌شود آب با سرعت استاندارد با سطوح پکینگ برج برخورد نماید.

موارد مورد استفاده نازل‌های پاششی عبارت است از:

  • دستگاه‌های CIP
  • اسکرابرهای صنعتی Scrubber
  • برج‌های فرایندی Processes Tower
  • برج سیستم الکترواستاتیک Electrostatic Tower

نازل‌های پاششی در قسمت ورودی آب به برج‌های فرآیندی و اسکرابرها تعبیه شده‌اند هدف از استفاده از این نازل‌ها اسپری و پاشش کردن قطرات آب یا مایع است که موجب افزایش تماس با آلاینده‌های گازی که از سمت پایین به بالا حرکت می‌کنند می‌شود.

استفاده از اتمایزر نازل در ورودی آب به اسکرابر
استفاده از اتمایزر نازل در ورودی آب به اسکرابر

خدمات شرکت آرکا گستر

شرکت آرکا گستر تامین کننده نازل‌های پاششی مورد استفاده در صنایع مختلف به منظور افزایش تماس مایع پاشش شده با آلاینده‌های گازی یا ذرات گرد و غبار است که متناسب با نیاز مورد تقاضا طراحی شده‌اند.

همچنین در اسکرابرهای هوا ساخت شرکت آرکا گسترو یا فیلترهای الکترواستاتیک مرطوب از نازل‌های پاششی استفاده شده است.

نازل‌های پاششی (اتمایزر نازل)
نازل‌های پاششی (اتمایزر نازل)
نازل‌های پاششی (اتمایزر نازل)
نازل‌های پاششی (اتمایزر نازل)
نازل‌های پاششی (اتمایزر نازل)
نازل‌های پاششی (اتمایزر نازل)
previous arrow
next arrow
 
نازل‌های پاششی (اتمایزر نازل)