رطوبت گیرهای مش پد و وایر مش

مش پد تجهیزی است که به منظور جداسازی قطرات آب از جریان گاز، در واحد های مختلف صنایع از جمله مبدل های حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد. قطرات مایع به خاطر نیرو حرکت جنبشی آنی که دارند پس از برخورد با سیم های مش پد از حامل خود (جریان گاز) جدا می شوند. این نوع از مش پدهای تولیدی با توجه به پارامترهای مدنظر در طراحی قابلیت حذف 100 درصدی ذرات مایع که دارای قطرهای بسیار کم در حدود 2 الی 5 میکرون را نیز دارند. تولید مش پد ها در ابعاد، اندازه و شکل های مختلف با به کارگیری مواد اولیه فلزی، استنلس استیل و … قابل اجرا می باشد. همچنین طراحی و تولید مش پد با توجه به مشخصات مورد نیاز مشتری انجام می گردد .

مش پد

رطوبت گیر مش پد